خانم رویا عسگری

سلام
یکی از مهم ترین دستاوردهای دوره از نظر من پایبندی به هدفهایی که در دوره مشخص میکنیم هست مثل اینکه خودت خودت را ملزم به انجام کار میکنی اما با لذت نه به اجبار.
وجود تسهیلگر بسیار کمک کننده و تاثیر گذار در پایبندی دوره است.
محتوای دوره خود صحیح زندگی کردن است. مسائلی که باید در مدارس آموزش داده شود و نمیشود.
تسهیلگری عاطفه جون همراه با آرامش صبر و پر از تکنیک های مفید بود.
پر انرژی بودن تسهلیگر و پایبندی به انجام امور هدف برام خیلی هیجان انگیز بود.
این دوره برای همه ی آدمها مفیده مخصوصا کمال‌گرایان و اهمال کاران عزیز.