دوره همراهی تسهیلگر

اسفند 1402

پیشنیاز: گذراندن سطح یک و دو دوره 42 روزه برنامه ریزی زندگی

سرفصل و جزئیات آموزش

پیشنیاز: گذراندن سطح یک و دو دوره 42 روزه برنامه ریزی زندگی

11,000,000 ریال


ویژگی های دوره

خدمات ویژه ای که با شرکت در این دوره دریافت می کنید:

30 روز پیگیری هرروز تسهیلگر خصوصی

مدرس: گیلدا بروجردی – جامعه شناس و مبدع تسهیلگری فردی در ایران

شیوه برگزاری: پیگیری تسهیلگر به شکل آنلاین در گروه خصوصی.

مخاطبان: بزرگ سالان بالای هجده سالی که علاقه مند به نظم و برنامه ریزی در زندگی شان هستند.