خانم زهره الوند

از نظر من ارزشمندترین دستاوردم در این دوره ایجاد نظم فکری- تعهد بیشتر به برنامه هام- بهبود اعتماد به نفسم به خاطر اینکه لیست وظایف تیک می خورد و می دیدم به کارهام می رسم و اینکه به یکی از اهدافم که نسبتا بزرگ هم بود رسیدم- تا حدی هم تونستم به اهمال کاری و کمال گرایی ام غلبه کنم، البته کمی هم چنان بعضی وقتا اونا زورشون می چربه😁😁
اساسی‌ترین تفاوت این دوره با سایر دوره‌های برنامه‌ریزی پیگیری مداوم و مستمر تسهیلگر. من توی دوره های زیادی شرکت کردم ولی واقعا این حمایت و همراهی مربی، تسهیلگر یا اون نهاد و فرد برگزارکننده رو خیلی کم دیدم. اینکه هر روز پیگیر کارهای فرد بشی و رصدش کنی بزرگترین تمایز این دوره بود
من کارم در زمینه منابع انسانی، توسعه فردی و رفتار سازمانی هست خود محتوای دوره برام جدید نبود. اما فکر می کنم برای کسی که در مورد این مباحث مطالعه نداشته یا آموزش ندیده جدید بوده. از دید یه مخاطب محتوا و مطالب از دو جهت قابل توجه بودن: کاربردی بودن، مختصر و مفید بودن
من با تکتم خیلی ارتباط خوبی برقرار کردم. اینکه فاصله سنی مون زیاد نبود. از نظر وظایف و مسئولیت های خانوادگی شرایط مشابهی داشتیم. خیلی پیگیر ، باحوصله و در عین حال پر انرژی بود. همدلی و همفکری اش هم برای من ارزشمند بود
به‌نظر من این دوره می‌تونه برای کمال گراها- پر مشغله ها- سردرگم ها- کسانی که زندگی شون از تعادل خارج شده مفید باشه.