خانم لیلا فرامرزی

جذابیت این دوره، طراحی هوشمندانه ی گیلداجان و حضور تسهیلگر توانا بود.نعیمه جان با صدای زیبا و پر انرژی و بسیار حرفه ای، با دانش و با قدرت بیان فوق العاده معناگرا و همدل و همراه بودن و با سعه صدر و ریزبینی زیاد موشکافانه برنامه ی منو بررسی میکردن و تحلیل های جذابشون ، اشتیاقم رو برای پیشبرد اهدافم بیشتر می کرد.

تفاوت زیبای این دوره با دوره های دیگر این است که : زمان دوره گیلداجان  ۴۲ روز هست  و خاصیت یک چله نشینی را دارد .یعنی طی چهل روز به اهداف متعهد میشویم و این نظم و استمرار را در زندگی تمرین میکنیم .

مورد بعدی نوشتن چک لیست روزانه است .همانطور که خدا در قرآن به قلم قسم خورده ، ما نیز با نوشتن چک لیست بطور ذهنی به انجام برنامه متعهد میشویم و پیگیری و راهنمایی تسهیلگر هم باعث دلگرمی و پیشرفت میشود.

همراهی تسهیلگر اینگونه است که گویی توسط یک وجدان بیرونی رصد میشوی .پس ملزم هستی برنامه ها رو پیش ببری و در طول مسیر از حمایت دلگرم کننده و نظارت دقیق او بهره مند میشوی.


محتوای دوره توسط گیلداجان بسیار سلیس و روان و قابل فهم و  دلسوزانه و صادقانه بیان میشود .بطوری که مطالب ارزشمند حاصل سالها مطالعه و تحقیق و تجربه ی ایشون هست .یکی از مباحثی که برای من معجزه بهمراه داشت مباحث مینیمالیسم بود .به آرامش فضای خونه و به تبع اون به آرامش ذهنی من کمک کرد .

تسهیلگر من نعیمه جان بودن که با صدای زیبا و پر انرژی هر روز زینت بخش منزل ما بودن .ایشون بسیار حرفه ای، با دانش و با قدرت بیان فوق العاده معناگرا و همدل و همراه بودن و با سعه صدر و ریزبینی زیاد موشکافانه برنامه ی منو بررسی میکردن و تحلیل های جذابشون ، اشتیاقم رو برای پیشبرد اهدافم بیشتر میکرد

این دوره را به کسانی که مسئولیتهای بسیار زیادی متحمل هستند و درگیر دغدغه های ذهنی فراوان هستند و دچار آشفتگی شدند و کارهای به تعویق افتاده دارند و در عین حال کمالگرا و پیشرفتگرا هستند بسیار توصیه میکنم .چرا که باعث کارآمدی و با کفایتی و رضایت آنها خواهد شد.